Amit Chavan

Maharashtra

Satyanarayana G

Telagana

Atal Purohit

Rajasthan

Robison Engti

Assam

Rajan P T T

Tamil Nadu

Shashank Raj

Jharkhand

Buddha Chandrasekhar

Andra Pradesh

Kuppili GSSDV Rama Krishna

Andra Pradesh

Shipra Tripathi

Delhi and NCR

Samir De

West Bengal

Prateek Karpe

Maharashtra

Nardev Sharma

Haryana