STATE COORDINATORS

Jayvardhan Joshi

Madhya Pradesh

Bhuvnesh Soni

Uttar Pradesh

Rohan Mahajan

Uttar Pradesh

Mayank Bhadauria

Uttar Pradesh

Dipanto Kumar Sen

West Bengal

Kalpesh Rawal

Gujarat

Kamlakant Pathak

Bihar

Sunil Tiwari

Delhi

Anupam Sharma

Karnataka

Anand Chavan

Karnataka

Sagar Tapadiya

Karnataka

Ameya

Maharashtra

MIlind

Maharashtra

Gaurav Goyal

Haryana

Tarun Aggarwal

Haryana

Nardev Sharma

Haryana

Prateek Karpe

Maharashtra

Samir De

West Bengal

Shipra Tripathi

Delhi and NCR

Kuppili GSSDV Rama Krishna

Andra Pradesh

Buddha Chandrasekhar

Andra Pradesh

Shashank Raj

Jharkhand

Rajan P T T

Tamil Nadu

Robison Engti

Assam

Atal Purohit

Rajasthan

Satyanarayana G

Telagana

Amit Chavan

Maharashtra